Kalendář

Kalendář akcí je rozcestník pro všechny, kteří hledají informace o pořádaných kulturních akcích (výstavách, koncertech, festivalech a slavnostech), mediálních akcích (tiskových konferencích, rozhovorech), seminářích, přednáškách, diskusích, konferencích, volnočasových aktivitách a jiných akcích pořádaných v rámci programu FNNO

Vyhledávání je možné podle regionu a příjemce grantu. 

Ne ve všech případech se jedná o akci pro širokou veřejnost. Proto je doporučeno se o akci blíže informovat na webových stránkách příjemce, který akci organizuje, nebo se na něho obrátit e-mailem či telefonicky (kontakty na příjemce získáte kliknutím na číslo projektu u dané akce a dále na název projektu).

Vzhledem k tomu, že akce jsou zadávány s časovým předstihem, doporučujeme  se vždy u organizátorů akce také ujistit o přesném termínu a čase konání akce.

DatumProjektNázevPřílohy
30. 6. 20163650023Setkání Gendalos - volnočasová akce k ukončení školního roku 2015/16, na které se sejdou studenti zapojení v programu Gendalos, jejich rodiče a pracovníci programu a společně neformálně oslaví studijní úspěchy uplynulého roku. 
29. 6. 20163630074Foťte jako profíci 
28. 6. 20163630060OCHRANA A OBNOVA DIVOČINY – EVROPSKÉ TRENDY A JAK DÁL V ČR?
Cílem semináře je zprostředkovat evropské trendy a zkušeností s ochranou a obnovou divočiny a otevření diskuse o možnostech jejího rozšíření v České republice.
Seminář je určen pracovníkům ministerstev (MZe, MŽP, MMR, MO), Lesů ČR, Vojenských lesů a statků, AOPK, správ CHKO a NP, nevládních organizací, odborných institucí,poslancům a senátorům kompetentních výborů (výbor pro životní prostředí, zemědělský výbor, výbor pro regionální rozvoj).
[bez jména]
Legenda
Datum: Datum konání akce, Projekt: Číslo projektu