Fond pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty ke stažení

Program FNNO - 2. výzva 

2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci FNNO

Příručka pro žadatele o grant

Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí grantu (systém Grantys generuje automaticky z on-line vyplněných dat žádosti, samostatně ji žadatel nevyplňuje)

Příloha č. 2 – Formulář Čestného prohlášení žadatele

Příloha č. 3 – Prohlášení o partnerství

Příloha č. 4 - Prohlášení o partnerství v AJ

Příloha č. 5 – Vzor Dohody o partnerství

Příloha č. 6 – Vzor Dohody o partnerství v anglickém jazyce

Příloha č. 7 – Posouzení formálních náležitostí žádosti o poskytnutí grantu

Příloha č. 8 – Posouzení oprávněnosti žádosti o poskytnutí grantu

Příloha č. 9 – Vzor Rozpočtu projektu, Vzor Rozpočtu projektu - DPH

Příloha č. 10 – Tabulka doporučených cen zařízení a vybavení

Příloha č. 11 – Tabulka doporučených mezd

Příloha č. 12 – Vzor Smlouvy o poskytnutí grantu

Vzor Smlouvy o poskytnutí grantu v AJ

Příloha III Všeobecné podmínky ke Smlouvě

Příloha III Všeobecné podmínky ke Smlouvě v AJ

Příloha IV Postupy pro veřejné zakázky

Příloha IV Postupy pro veřejné zakázky v AJ

Příloha V Prohlášení o čerpání veřejné podpory de-minimis

Příloha č. 13 – Pravidla publicity (aktualizováno 2.12.2014)

Příloha č. 14 – Tabulka ocenění dobrovolnické práce

 

Prezentace z proběhlých seminářů jsou vám k dispozici zde:

všechny prezentace (archiv ZIP)všechny prezentace

Prezentace Specifika výzvy (dokument Adobe PDF)Prezentace Specifika výzvy

Prezentace harmonogram hodnocení (dokument Adobe PDF)Prezentace harmonogram hodnocení

Prezentace Grantys (dokument Adobe PDF)Prezentace Grantys

Prezentace Finance (dokument Adobe PDF)Prezentace Finance


Doplňkový grant pro žadatele 2. výzvy/příjemce 1. výzvy

2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí Doplňkového grantu v rámci FNNO

Příručka pro žadatele o Doplňkový grant

Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu (systém Grantys generuje automaticky z on-line vyplněných dat žádosti, samostatně ji žadatel nevyplňuje)

Příloha č. 2 – Prohlášení o partnerství

Příloha č. 3 – Prohlášení o partnerství v AJ

Příloha č. 4 – Vzor Dohody o partnerství

Příloha č. 5 – Vzor Dohody o partnerství v anglickém jazyce

Příloha č. 6 – Posouzení formálních náležitostí žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu

Příloha č. 7 – Posouzení oprávněnosti žádosti o poskytnutí Doplňkového grantu

Příloha č. 8 – Vzor Rozpočtu projektu KBS

Příloha č. 9 - Tabulka doporučených cen zařízení a vybavení

Příloha č. 10. – Pravidla publicity

Příloha č. 11 – Vzor Smlouvy o poskytnutí Doplňkového grantu

Vzor Smlouvy o poskytnutí Doplňkového grantu v AJ

Příloha III Všeobecné podmínky ke Smlouvě DG

Příloha III Všeobecné podmínky ke Smlouvě DG v AJ

Příloha IV Postupy pro veřejné zakázky

Příloha IV Postupy pro veřejné zakázky v AJ

Příloha V Prohlášení o čerpání veřejné podpory de-minimis


Mikrogrant

První výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí mikrograntu

Příručka pro žadatele a příjemce mikrograntu

Příloha č. 9 – Vzor Smlouvy o poskytnutí Mikrograntu , Vzor Smlouvy o MG v AJ

Příloha č. 10.1 – Vzor Dohody o partnerství

Příloha č. 10.2 – Vzor Dohody o partnerství v anglickém jazyce

Příloha č. 11 – Vzor Čestného prohlášení příjemce (k DPH)

Příloha č. 12 – Vzor Čestného prohlášení o de minimis

Příloha č. 13 – Vzor Závěrečné zprávy o realizaci Mikroprojektu

Příloha č. 14 – Vzor Žádosti partnera o refundaci způsobilých nákladů

Příloha č. 15 – Vzor Žádosti příjemce o závěrečnou platbu

Příloha č. 16.1. – Pravidla publicity FNNO

Příloha č. 16.2. – Technické podmínky propagačních materiálů 

zazipované přílohy MG (archiv ZIP)zazipované přílohy MG


 

 

 

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody