Fond pro nestátní neziskové organizace

Fond pro bilaterální spolupráci

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Cílem podpory bilaterální spolupráce je posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty v donorských státech (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

České NNO se zájmem o bilaterální spolupráci můžou získat finanční prostředky na tyto aktivity prostřednictvím Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci FNNO.

Pro Fond pro bilaterální spolupráci (dále FBS) v rámci FNNO byly vyčleněny prostředky v objemu 3.700.000 Kč.

Prostředky FBS slouží k vyhledávání partnerských organizací v donorských státech, k výměně zkušeností a dobré praxe, přípravě a realizaci společných projektů a k rozvoji partnerské spolupráce v podporovaných oblastech.

Žadatelé mohou získat prostředky z FBS prostřednictvím dvou forem podpory:

Mikrogrant - výzva je uzavřena

Doplňkový grant - žádosti jsou přijímány pouze od příjemců FNNO v oblastech I až III


Ad1. Mikroprojekty

Cílem mikroprojektů je vyhledávání partnerů z donorských zemí, rozvoj těchto partnerství a příprava společných žádostí v rámci programu. Podporovány budou zejména cestovní náklady pro navázání kvalitní, funkční a dlouhodobé spolupráce, pro kterou je podstatná oboustranná znalost zapojených subjektů, a zejména pak možnost osobního kontaktu a efektivní dohody na budoucí spolupráci.

• Celková alokace: 1.500.000 Kč
• Maximální výše grantu: 70.000 Kč
• Doba realizace mikroprojektu: min. 1 měsíc/max. 4 měsíce
 
• Administraci bude zajišťovat: Nadace Partnerství

Mikroprojekty nevyžadují žádné spolufinancování.


Ad2. Projekt Komponenta bilaterální spolupráce

Smyslem Doplňkového grantu je poskytnout pouze podpořeným projektům dodatečné finanční prostředky, nad rámec grantu, za účelem realizace projektu Komponenty bilaterální spolupráce (dále projekt KBS). Podporovány budou zejména studijní a pracovní cesty v rámci partnerství mezi českými NNO a organizacemi v donorských státech; krátkodobé stáže v organizacích v donorských státech a naopak – zajištění přenosu dobré praxe; workshopy a semináře na konkrétní téma v dané programové prioritě s účastí zahraničního partnera; síťování organizací – podpora vzájemné spolupráce NNO podpořených v dané prioritě – posílení know-how v tématu, společné řešení určitého problému v tematické oblasti.

• Celková alokace: 2.200.000 Kč
• Doba realizace projektu KBS: min. 1 měsíc/max. po dobu realizace projektu FNNO
• Maximální výše podpory na projekt KBS: max. 15 % z výše grantu poskytnutého k financování projektu z FNNO
• Administraci bude zajišťovat: NROS i Nadace Partnerství v příslušných prioritních oblastech

Projekt KBS nevyžaduje žádné spolufinancování. 

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody