Fond pro nestátní neziskové organizace

Novinky

Na této stránce naleznete aktuální zprávy o programu FNNO, nejnovější analýzy, zajímavé a atraktivní výstupy podpořených projektů a další.

Plánovaná novelizace zákona o obětech trestných činů

13.6.2016 | Zákon o obětech trestných činů nabyl své platnosti v druhé polovině roku 2013, nyní se připravuje novelizace tohoto zákona. Organizace In IUSTITIA je nevládní neziskovou organizací, která se komplexně a dlouhodobě zabývá tématem násilí z nenávisti, podílela se na přípravě zákona o obětech trestných činů a k plánované novelizaci připravila analýzu tohoto zákona a praktická a legislativní...

ABA terapie v Centru Na Sioně

2.6.2016 | Oblastní charita Kutná Hora, středisko Na Sioně v Kutné Hoře poskytuje již 11 let službu rané péče a v posledních letech také sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s autismem a podobnými vývojovými poruchami do 18 let. Cílem projektu ABA terapie v Centru Na Sioně je přinést nejen do našeho regionu novou a účinnou metodu práce - Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA). Tím chceme...

MIGRACE NENÍ LEGRACE

30.5.2016 | Není mnoho témat, která by se v posledním roce objevovala v médiích s tak železnou pravidelností, jako je tomu v případě migrace a uprchlictví. V záplavě informací se často ztrácejí ty opravdu relevantní, což spolu s cíleným zjednodušováním a zkratkovitostí může vést k utváření jednostranných a mnohdy až silně xenofobních postojů. Projekt „Migrace není...

Děti patří do rodiny

25.5.2016 | Projekt Vzájemného soužití o.p.s. týmu Hnízdo – „Děti patří do rodiny“ pomáhal a podporoval rodiče s dětmi žijících na ubytovnách nebo v sociálně vyloučených lokalitách, které řeší finanční, výchovné nebo vzdělávací problémy.

Chceme vaše šlupky!

23.5.2016 | V rámci projektu Bioodpad je poklad kompostujeme ostošest a motivujeme vás, ať kompostujete s námi. V první polovině projektu jsme vyzkoumali, jaké jsou vaše motivace a bariéry v otázce třídění a kompostování bioodpadu neboli organických zbytků.

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

23.5.2016 | Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím...

Vžít se do role interkulturního pracovníka? Na workshopu o interkulturní práci si to můžete zkusit.

19.5.2016 | Co to je interkulturní práce? V čem tkví interkulturní přístup k integraci? Jak vypadá služba interkulturních pracovníků? Jak a v jakém rozsahu lze interkulturní práci využit?

ŠANCI ZÍSKAT ZAMĚSTNÁNÍ MÁ MÉNĚ JAK TŘETINA PROPUŠTĚNÝCH VĚZŇŮ

16.5.2016 | Ročně je „na svobodu“ propuštěno v průměru 13 200 osob, z toho 4 000 podmíněně. Jde o poměrně početnou skupinu lidí, která má v důsledku záznamu v Rejstříku trestů ztížené podmínky na trhu práce. Samozřejmě ne každý propuštěný je motivovaný opravdu pracovat, zhruba 30 % ano, z nich má však šanci jen třetina (z celkového počtu propuštěných tedy pouhých 10 %).

Reakce nadací rozdělujících prostředky z EHP a Norských fondů na vystoupení Jitky Chalánkové

11.5.2016 | Nadace Open Society Fund Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství, neziskové organizace fungující jako zprostředkovatelé pro programy financované z Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP fondy), vydávají společné prohlášení v návaznosti na vystoupení poslankyně Jitky Chalánkové, místopředsedkyně strany TOP 09, které publikovala na webových...

PONTON KLUB – místo pro setkávání dětí z náhradních rodin

9.5.2016 | Od ledna 2015 mají děti a dospívající z náhradních rodin z Prahy a přilehlého okolí možnost účastnit se pravidelných celodenních a odpoledních podpůrných klubů, na kterých vzájemně sdílejí své životní zkušenosti, úspěchy i obavy. Společně si osvojují řadu sociálních a praktických dovedností, které jim následně ulehčují komunikaci zejména ve škole a v prostředí svých vrstevníků.

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody