Fond pro nestátní neziskové organizace

Novinky

Na této stránce naleznete aktuální zprávy o programu FNNO, nejnovější analýzy, zajímavé a atraktivní výstupy podpořených projektů a další.

Malý průvodce Akademií svobodného a aktivního občanství

5.5.2016 | První český prezident Václav Havel ve svém poselství k 15. výročí vzniku prvního mateřského centra a 5. výročí Sítě mateřských center slovy v roce 2007 ocenil práci center a Sítě mateřských center: „Velmi si cením vytrvalosti, s níž už patnáct let překonáváte nejen problémy, které jste si předsevzaly, ale i ty, které vám připravuje lidská lhostejnost a...

Právo na rodinu

28.4.2016 | IQ Roma servis se dlouhodobě věnuje podpoře romských rodin s cílem rozvíjet vztahy, péči o děti a aktivní přístup ke vzdělání. Na práci v této oblasti navazuje také projekt „Právo na rodinu – koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi“, který se soustředí na práci s rodiči, dětmi a dalšími institucemi.

Společně proti rasismu, společně proti předsudkům

18.4.2016 | Stereotypy, předsudky, hoaxy, mýty, nenávistné projevy, nadužívání etnicity, velké nadpisy, zveličování, paušalizace, užívání hanlivých přirovnání, dělení na my a oni … . Tohle všechno najdeme běžně (nejen) v regionálních médiích – v těch radničních, vydávaných městem i v soukromých periodicích či v lokálních mutacích celorepublikového Deníku. Řada čtenářů počítá s tím, že co se v...

Podpora rodin s dětmi a zároveň učitelů

15.4.2016 | Již druhým rokem Centrum pro rodinu VEGA Kladno realizuje společně se školami v okrese Kladno projekt„Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám“, prezentovaný pod názvem „Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ“.

Vzdělání – základ života!

11.4.2016 | Vzdělání dětí je základní nástroj emancipace a obrození romské komunity v rámci naší společnosti. Vzájemné soužití o.p.s. navázalo spolupráci s kvalitními mateřskými a základními školami v Ostravě, které jsou nakloněny inkluzivnímu vzdělávání, kde se romské děti i děti z majority vzdělávají společně.

Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy

4.4.2016 | Pro vozíčkáře je podle české legislativy k dispozici řada nástrojů, které jim pomáhají kompenzovat jejich hendikep. Náleží jim invalidní důchody, příspěvky na péči, příspěvky na kompenzační pomůcky nebo bezbariérové úpravy. Často je pro ně ale složité se v systému zorientovat a projít všemi byrokratickými nástrahami. Častokrát také v důsledku chybného...

Multikulturní centrum – úspěšná cesta k přirozené integraci cizinců do většinové společnosti

31.3.2016 | Nezisková organizace Žebřík se na Prostějovsku dlouhodobě věnuje integraci cizinců do většinové společnosti. Díky podpoře FNNO jsme mohli v říjnu 2014 otevřít nové zařízení Mozaiku – multikulturní centrum. Z dotace také financujeme první rok a půl provozu tohoto zařízení, jehož společenské a kulturní aktivity navštěvuje široká veřejnost coby vzdělávací,...

PAKT - Protikorupční akademický klub transparentnosti

24.3.2016 | Transparency International Česká republika je nevládní nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností přispívat k jejímu omezování. Mezi naše aktivity patří investigativní a analytická činnost, poskytování bezplatného právního poradenství, snažíme se prosazovat protikorupční zákony a také se z velké části...

Kreativní partnerství – Jak umění mění učení?

17.3.2016 | Lze chemii vyučovat prostřednictvím divadla a performance? Vlastivědu animacemi nebo matematiku prostřednictvím pohybu v kombinaci s výtvarnými technikami? A je možné navíc pracovat individuálně s žáky s různými potřebami a najít pro ně ten nejvhodnější způsob práce a umožnit jim zažít ve třídě úspěch?

Vím, jak z toho ven!

16.3.2016 | Pojďme si vyslechnout příběh šestnáctiletého Martina. Co má či nemá ústavní péče klientům předat? Je možné s určitou situací zacházet jinak??

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody