Fond pro nestátní neziskové organizace

Novinky

Na této stránce naleznete aktuální zprávy o programu FNNO, nejnovější analýzy, zajímavé a atraktivní výstupy podpořených projektů a další.

Pěstujme pěstouny

14.3.2016 | Projekt Ligy otevřených mužů (LOM) „Pěstujme pěstouny“ si klade za cíl zlepšit situaci dětí vyrůstajících v pěstounské péči a zvýšit kvalitu poskytované pěstounské péče a to prostřednictvím kurzů pro muže-pěstouny a společných kurzů pro muže-pěstouny a děti svěřené do pěstounské péče.

Výstavy fotografií Můj obyčejný život

11.3.2016 | Ojedinělou výstavu fotografií na téma „Můj obyčejný život" je možné zhlédnout v interaktivním muzeu vědy – v olomoucké Pevnosti poznání. Exponáty jsou zajímavé tím, že jejich autory jsou romské děti.

Ve dvou se to lépe táhne aneb Co prožívají dospívající?

9.3.2016 | Dospívání je jedním z nejtěžších období vývoje lidské osobnosti, kdy vlastně už nejsme děti, ale ještě nejsme ani dospělí stojící pevně na vlastních nohách. Právě pro svou emocionální nevyrovnanost bývá často etapou, kdy začínáme experimentovat a mnohdy můžeme sklouznout k rizikovému chování, jako je agresivita či užívání návykových látek. Jak projít fází...

Pomáháme neziskovkám s šířením i ochranou informací

3.3.2016 | Rozvoj nových technologií přináší řadu nových možností jak dostat informace mezi jejich adresáty, ale také nová ohrožení důvěrnosti informací a komunikace. Projekt "Zvyšování know-how nevládních organizací při sdílení, šíření a ochraně informací" podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů se zaměřuje zejména na dvě oblasti.

Dobrý start v jižních Čechách

1.3.2016 | Středisko rané péče SPRP České Budějovice se v rámci projektu Dobrý start věnuje rodičům, kterým se narodilo nedonošené dítě či dítě s postižením a kteří procházejí složitým obdobím adaptace na tuto situaci. Je zřejmé, že podpora rodin s dětmi s postižením musí přicházet už na samém počátku. Dobrý start rodičů na této náročné životní dráze totiž znamená...

Vítáme rozhodnutí vlády ČR přistoupit k Istanbulské úmluvě

25.2.2016 | 8. února 2016 vláda České republiky schválila přistoupení k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě a Český svaz žen (s jistou opatrností) zažívá pocit uspokojení z intenzivního a nepromarněného uplynulého období. Celý loňský rok byl totiž naplněn aktivitami, jež měly za cíl šířit informace o...

Výstava fotografií „Můj svět bez domova“

24.2.2016 | Můj svět bez domova - výstava fotografií, které během tří let nafotily ženy bez domova o tom, jak ony vidí svůj svět. Unikátní výstava amatérských momentek bude zahájena vernisáží 8. března 2016 v 19:00 hodin v Národní technické knihovně v Praze a potrvá do 8. dubna 2016. Poté se přesune do Ostravy.

POZOR! Formulář "Závěrečná zpráva" ke stažení.

24.2.2016 | Nová verze formuláře závěrečné zprávy nyní ke stažení pro všechny příjemce grantové podpory z FNNO.

Prague Pride propojuje duhové rodiny a pomáhá jim sdílet starosti

23.2.2016 | Již tisícovka dětí vyrůstá v České republice v rodinách lesbických či gay párů. Jejich právní postavení není srovnatelné s ostatními dětmi, tzv. duhové rodiny se potýkají s celou řadou problémů a nevyřešených otázek. Proto rodiče oceňují možnost kontaktu s ostatními homoparentálními rodinami a příležitost ke sdílení zkušeností. Právě podpora duhových rodin je jedním z hlavních cílů...

Neviditelné ženy v médiích se hlásí o slovo

23.2.2016 | Média patří v České republice dlouhodobě k oblastem, kde je nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a ve vedení a kde se ženy setkávají s více či méně viditelnou diskriminací na systémové úrovni. Na neviditelnost žen v médiích, jak mezi těmi, kteří mediální obsah vytvářejí, tak mezi těmi, o nichž je v médiích referováno, upozorňuje od dubna 2015...

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody