Fond pro nestátní neziskové organizace

Novinky

Publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014

19.12.2016 | Většina z 231 projektů, které byly podpořeny z Fondu pro nestátní neziskové organizace, je již uzavřena. Jaké důvody vedly neziskovky k jejich realizaci, jakých cílů chtěly dosáhnout, s jakými výzvami se potýkaly a co cenného si z realizace odnesly, to vše se dozvíte v nové publikaci s jasným názvem „Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014“.

RESPEKT V KOMUNIKACI

19.9.2016 | Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti skrze program Fond pro nestátní neziskové organizace jsme realizovali projekt Respekt v komunikaci, který se zaměřil na komunikační bariéry, se kterými se někteří z nás při návštěvě různých institucí potýkají.

2. aktualizace výzvy - Fond pro bilaterální spolupráci - CZ04

12.8.2016 | Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni vydalo dne 25. července 2016 druhou aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ04 v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Nejsem blázen, pískám fauly!

21.7.2016 | Nejsem blázen, pískám fauly. Měníme postavení oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti. Projekt Oživení, o. s., který reaguje na aktuální neutěšenou situaci vnímání oznamovatelů korupce a dalšího nekalého jednání v České republice.

Obnovení 3. Výzvy – Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

18.7.2016 | Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na základě realokace úspor v programu CZ01 „Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni“ navýšilo alokaci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.

Děti žijí venku

12.7.2016 | Jako realizátoři projektu „Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí“ víme, jaké poslední dva roky byly. Ale jaké byly pro cílovou skupinu? Poslechněte si zážitky osmileté Zorky.

Inspirace k ženskosti, odvaze a úspěchu

7.7.2016 | Na Holicku jsou ženy v politice a managementu zastoupeny 10%. Dle dotazníku a zkušeností týmu (držitel NCKP) jsou bariéry pro zapojení žen: nízké sebevědomí a komunikační dovednosti. Cílem projektu Women Welcome (Ženy vítány) bylo zvýšit počet žen v rozhodovacích pozicích, posílit aktivní občanství, např. prostřednictvím výměny zkušeností s norským partnerem, konferencí, podpůrných a...

Švýcárna přírodě a lidem

4.7.2016 | Díky projektu Švýcárna přírodě a lidem podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů jsme se mohli spolu s více než dvěma sty účastníky různých akcí přesvědčit, že pro přírodu a dobré lidi neplatí žádné limity!

Když nepřitvrdím, nic ze mě v životě nebude…

30.6.2016 | IQ Roma servis realizuje od roku 2013 komplexní vzdělávací program Gendalos, který nabízí adresnou motivující podporu usilovným a ctižádostivým mladým Romům při posilování a upevňování jejich individuálních vzdělávacích a profesních úspěchů. V roce 2015 stipendijní program Gendalos podpořil celkem 27 studentů, kteří získali 50 podpor související se vzděláním.

Síla osobního setkání

28.6.2016 | "Útoky jsou daní za to, že tady mohu žít." Tak vypadá nejčastější reakce cizinců žijících v České republice na útoky z nenávisti. Mnohdy jsou lidé z cizineckých komunit schopni snášet šikanu i dlouhé roky, aniž by vyhledali pomoc nebo kontaktovali policii. To se snaží změnit organizace In IUSTITIA, která pomáhá v rámci projektu Bezpečně v novém domově, který...

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody