Fond pro nestátní neziskové organizace

ŠANCI ZÍSKAT ZAMĚSTNÁNÍ MÁ MÉNĚ JAK TŘETINA PROPUŠTĚNÝCH VĚZŇŮ

16.5.2016 |

Ročně je „na svobodu“ propuštěno v průměru 13 200 osob, z toho 4 000 podmíněně. Jde o poměrně početnou skupinu lidí, která má v důsledku záznamu v Rejstříku trestů ztížené podmínky na trhu práce. Samozřejmě ne každý propuštěný je motivovaný opravdu pracovat, zhruba 30 % ano, z nich má však šanci jen třetina (z celkového počtu propuštěných tedy pouhých 10 %).

Průzkum mezi 440 firmami společnosti ČSOB v roce 2015 poukázal na skutečnost, že nejmenší šanci získat v Čechách práci mají trestaní za násilný trestný čin, krádež, loupež nebo zpronevěru.  Až 62 % dotázaných firem by je rozhodně nezaměstnalo (Zdroj: http://bit.ly/1Iukkwj).

Podle výzkumu společnosti LMC více než dvě třetiny firem (68 %) po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 % zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná (Zdroj: http://bit.ly/24Gp0N1). Každý zaměstnavatel má samozřejmě právo si své zaměstnance vybrat, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že odmítáním lidí s trestní minulostí se bohužel zvyšuje pravděpodobnost, že se bývalí vězni k páchání trestné činnosti opět vrátí. V porovnání s jinými evropskými zeměmi je 70% recidiva v ČR poměrně vysoká (např. v Norsku 20 %). A je drahá. Průměrné denní náklady na jednoho vězně v loňském roce činily 1 200 Kč, tj. 438 000 Kč za rok. Ve věznicích si nyní odpykává trest bezmála 20 000 vězňů a to je ročně přes 8 miliard.

Navíc, „odmítnutím člověka se záznamem se firmy také mohou připravit o skutečně vděčného zaměstnance, který si své práce a zaměstnavatele váží. Firmám, které se rozhodnou zaměstnat člověka se záznamem, se často daří obsazovat pozice, kde mají poměrně velkou fluktuaci,“ doplňuje Anita Beganyová, PR ředitelka RUBIKON Centra. Trestní minulost nutně nemusí znamenat nekvalitního zaměstnance, který není schopný a kompetentní pracovat.

Právě na skutečnost, že trestní minulost nemusí být v rozporu s pracovními schopnostmi, poukazuje osvětová kampaň „NEMÁM SVATOZÁŘ. MÁM PRÁCI.“, kterou RUBIKON Centrum spustí ve středu 11. 5. 2016. „Cílíme na zaměstnavatele. V praxi vidíme nejen společenský přínos, ale také loajální a pracovité zaměstnance, kteří v minulosti udělali chybu, kterou už nechtějí opakovat a tak si cení nové životní příležitosti," komentuje Beganyová.

Kampaň reaguje na problematiku zaměstnávání lidí se záznamem v Rejstříku trestů a měla by ukázat na to, že člověk, i když není „svatý“ a v minulosti se dostal do konfliktu se zákonem, je schopný a dokonce chce pracovat a že je za to rád. Kampaň by tak měla navést zaměstnavatele k uvědomění, že zaměstnat člověka se záznamem, může být, navzdory všem předsudkům, docela výhodné.

Kampaň poběží přes sociální média, zejména facebook RUBIKON Centra, stejně jako jeho partnerů LMC, jobs.cz, Business Leaders Forum, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a další. O tvorbu kampaně se postaralo kreativní studio Družina. Kampaňové spoty je možné shlédnout zde: http://bit.ly/1T5LEqS.

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která již přes 20 let vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Tím šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí společnosti.  Její snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci. Spolupracuje s více jak 140 zaměstnavateli, kteří jsou ochotní dát lidem se záznamem v trestním rejstříku druhou šanci.

Více informací na webových stránkách http://www.rubikoncentrum.cz/nebo na našem Facebooku.

Autor: Anita Beganyová, RUBIKON Centrum

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody