Fond pro nestátní neziskové organizace

Staří lidé potřebují vědět, že nejsou zbyteční, že jsou potřební

Staří lidé potřebují vědět, že nejsou zbyteční, že jsou potřební

21.2.2017 |

Projekt Dialogem k aktivnímu občanství seniorů realizovaný Asociací center pro rodinu, z. s. reaguje na demografickou situaci stárnutí populace a nabízí inovativní pohled na problematiku aktivního stárnutí.

Na počátku stála přirozená touha a potřeba nejstarší generace být i v té nejkrásnější třetině života společensky prospěšný a dávat svému životu smysl, reflexe demografické situace stárnutí populace a snahy státní samosprávy vytvářet programy a aktivity pro seniory. Ze zkušeností však víme, že mnoho úředníků prorodinné politiky neumí se seniory dobrovolníky pracovat. Proto jsme projekt zaměřili na vytvoření dialogu mezi zaměstnanci samosprávy a aktivními seniory. Do projektu byla také zapojena nezisková organizace Spokojený senior – KLAS z.s.

Nejprve jsme proškolili pracovníky místních samospráv v kurzu Koordinátor aktivního stárnutí. Poté si tito koordinátoři našli seniora dobrovolníka, který absolvoval kurz Senior aktivní občan. Senioři získali dostatečné kompetence pro to, aby mohli účinně spolupracovat s místní samosprávou, dovednosti ve vyhledávání dalších aktivních seniorů, ale také schopnosti v mapování místních podmínek a potřeb ostatních seniorů a zejména získali přehled o možných konceptech a možnostech dobrovolnické činnosti v místě svého bydliště. „Senioři jsou specifická skupina obyvatelstva a každá pomoc, byť jen malá, je potřebná a vítaná. Proto bychom měly připravovat a podporovat projekty, které pomáhají spoluobčanům seniorům při jejich začleňování do plnohodnotného života.“, říká účastnice kurzu, paní Eva Ošmerová.

Na základě kurzů a společných setkání všech absolventů u kulatých stolů vznikly metodiky, brožura a video prezentující příklady dobré praxe. Brožura "Dialogem k aktivnímu občanství seniorů" je portfoliem jedinečných projektů našich absolventů. Lektorky kurzů Zuzana Vařejková a Karolína Kolářová shodně dodávají: Portfolia jednotlivých projektů jsou ukázkou toho, jakým způsobem lze využít spolupráce místní samosprávy a potenciálu seniorů-dobrovolníků, případně dalších subjektů, kteří mají zájem a aktivně se podílí při řešení otázky stárnutí společnosti. V mnohých projektech je viditelný mezigenerační přesah, což je důkazem toho, že senioři jsou nepostradatelnou studnicí znalostí a životních zkušeností pro všechny generace. Jiné projekty naopak sází na individualitu a kouzlo osobnosti každého seniora nebo na vzdělávací, společenské, či kulturní aktivity, ve kterých mohou senioři figurovat jako plnohodnotní realizátoři.“ 

Autorka: Zuzana Vařejková, Asociace center pro rodinu, z. s.

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody