Fond pro nestátní neziskové organizace

Vítáme rozhodnutí vlády ČR přistoupit k Istanbulské úmluvě

Vítáme rozhodnutí vlády ČR přistoupit k Istanbulské úmluvě

25.2.2016 |

8. února 2016 vláda České republiky schválila přistoupení k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě a Český svaz žen (s jistou opatrností) zažívá pocit uspokojení z intenzivního a nepromarněného uplynulého období. Celý loňský rok byl totiž naplněn aktivitami, jež měly za cíl šířit informace o Istanbulské úmluvě mezi běžnou populací i ve venkovských oblastech, kde má naše organizace početnou členskou základnu, a zároveň se staly součástí širšího snažení ženských / lidskoprávních organizací o její přijetí Českou republikou.

Původní projektový záměr byl ale jednodušší: vedle prosté informační kampaně o obsahu a přínosech Istanbulské úmluvy jsme ho orientovaly na osvětové a vzdělávací aktivity zaměřené na vybrané problémové okruhy ženských práv s důrazem na různé formy genderově podmíněného násilí, tedy násilí na ženách. Jenže v době přípravy projektu jsme předpokládaly, že podpis Istanbulské úmluvy bude otázkou krátkého času a v době realizace projektu bude minimálně Českou republikou tato úmluva podepsaná. To byl omyl, z něhož jsme byly vyvedeny už někdy v roce 2014, kdy se náš projekt rozbíhal. A tak nám postupně aktivity začaly bobtnat pod rukami.

Začátkem loňského roku jsme vydaly tiskem informační listy k Istanbulské úmluvě a obnovily blog www.rovnesance.cz, kde vedle samostatné rubriky věnované Úmluvě pravidelně přidáváme aktualizace a související články a kde si vydané info listy můžete mimochodem i stáhnout v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že v té době bylo váhání České republiky ohledně přistoupení již zjevné, zahajovací tisková debata uspořádaná společně s Českou ženskou lobby u příležitosti mezinárodní kampaně proti násilí na ženách, One Billion Rising, v únoru loňského roku tak namísto prosté informační kampaně odstartovala poněkud razantnější kampaň pod společným hashtagem #ZaIstanbul, k níž se postupně přihlásily další organizace a vlastně hned zkraje i ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier.

Následovaly další drobnější aktivity, informační besedy organizované od Havířova přes Pištín v Jihočeském kraji až po Plzeň a společně s dalšími organizacemi jsme v průběhu jara připravovaly následný krok v podobě internetové kampaně spojené s peticí za přijetí Úmluvy. Tu jsme v létě loňského roku spolu s organizacemi Amnesty International, Česká ženská lobby, proFem, Rosa, EAPN ČR a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR odstartovaly na červnovém Kongresu žen a spustily web www.stop.cz. Informační a debatní aktivity neustaly ani poté, vlastně (zatím) poslední debata loňského roku proběhla 25. listopadu na Právnické fakultě UK v Praze k zahájení 16 Dnů aktivismu proti násilí na ženách. V té době ještě probíhala meziresortní připomínkovací řízení, a i když existovaly relevantní signály, že Česká republika v brzké době přistoupí k Úmluvě, úplná jistota nepanovala.

12. ledna 2016 jsme s kolegyněmi předaly petici o téměř deseti tisících podpisů do rukou ministra Dienstbiera a následně čekaly na zasedání a výsledek jednání vlády. Teď už je tedy souhlas vlády jasný, byť nebyl jednomyslný. Příslib zní: do poloviny letošního roku podpis, do poloviny roku 2018 ratifikace. Není to úplně oslnivý výsledek, když vezmeme v úvahu, že ze 47 členských států Rady Evropy už zbývá jen 8 (včetně ČR), které úmluvu dosud ani nepodepsaly. Snad se ten poměr brzy změní – rozhodně budeme proces i nadále velmi bedlivě sledovat.

Náš projekt, který jsme poněkud neohrabaně a neinvenčně nazvaly „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR“ tím ale nekonči a vlastně jsme výše uvedly jen jeho jádro. Od léta roku 2014, kdy náš projekt začal, jsme k dnešnímu dni celkově uspořádaly 33 akcí (debatních, informačních i vyloženě vzdělávacích) pro více než 850 osob v různých částech České republiky.

A ještě nekončíme! V současnosti finalizujeme sborník odrážející vybrané okruhy Istanbulské úmluvy, chystáme jeho křest na 8. března v Praze a v rámci plánovaného prodloužení projektu připravujeme další akce. Sledujte naše weby www.csz.cz a zejména www.rovnesance.cz, kde budeme i v budoucnu publikovat články související s Úmluvou a různými aspekty genderové rovnosti.

 

O realizátorovi projektu:  Český svaz žen z.s. je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky; naše organizační struktura je proto budována na základě územního principu. V současnosti sdružujeme přes 13.000 žen velmi širokého spektra zájmů a aktivit (od udržování kulturních tradic, přes volnočasové aktivity pro rodiny a děti po sociální, humanitární a ekologickou činnost). Společným a ústředním cílem je pak prosazování genderové rovnosti a posilování postavení žen ve společnosti.

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody