Fond pro nestátní neziskové organizace

Administrace

EHP a Norské fondy 2009-2014 jsou administrovány Kanceláří finančního mechanismu (KFM) se sídlem v Bruselu. Celkovou odpovědnost za implementaci těchto fondů v České republice nese Národní kontaktní místo (NKM), zabezpečované Ministerstvem financí České republiky (MF ČR). Více informací o řízení fondů EHP a Norska na národní úrovni naleznete zde.

Společné konsorcium Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství bylo v rámci těchto mechanismů v roce 2012 vybráno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jako zprostředkovatel Fondu pro NNO.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Hlavním partnerem konsorcia je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), jejímž posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. NROS administrovala v letech 2006-2011 Blokový grant FNNO z FM EHP/Norska, v jehož rámci ve třech výzvách podpořila celkem 181 projektů celkovou částkou 9 081 299 €. NROS má  dlouhodobé zkušenosti s administrací evropských programů (PHARE, Transition Facility, Globální granty z Evropského sociálního fondu), během jejichž implementace prošla akreditací EDIS (Extended Decentralised Implementation System). Za 20 let svého působení podpořila NROS více než
5 000 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy Kč.  

Nadace Partnerství

Jako partner do společného konsorcia vstupuje Nadace Partnerství (NP), odborně zakotvená zejména v oblasti životního prostředí. Od roku 2009 NP implementuje Blokový grant – Fond pro NNO v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce, v jehož rámci dosud podpořila 41 projektů. Za 21 let své existence poskytla Nadace Partnerství podporu na 3 000 projektů v celkovém objemu 280 milionů Kč.

Řízení FNNO

Implementaci FNNO budou zajišťovat společně obě nadace, které uzavřely Smlouvu o partnerství. NROS nese hlavní odpovědnost za grantovou podporu v prioritních oblastech I. - III. (Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory, Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze). Nadace Partnerství nese hlavní odpovědnost za grantovou podporu v prioritní oblasti IV.(Ochrana životního prostředí a klimatické změny) a za implementaci tzv. mikroprojektů jako jedné z forem podpory v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci. Pravidla pro výběrová řízení, kontrolu a monitoring jsou pro všechny prioritní oblasti se řídí Manuálem pro implementaci Fondu pro NNO.

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody