Fond pro nestátní neziskové organizace

No Hate Speech

 

 

 

Fond pro NNO (FM EHP a Norska) a kampaň "No Hate Speech Movement"

 

Kampaň „No Hate Speech Movement" je součástí projektu „Young People Combating Hate Speech Online“, který bude realizovat odbor mládeže Rady Evropy v letech 2012 – 2014. Cílem tohoto projektu je chránit lidská práva, důstojnost, rozmanitost a rovnost. Projekt je zaměřený na potírání nenávistných projevů, rasismu a diskriminaci v on-line prostředí.

On-line kampaň „No Hate Speech Movement" usiluje o zvýšení povědomí, změně postojů a angažovanosti mladých lidí v oblasti prosazovaní lidských práv v on-line prostředí.

Kampaň iniciuje Rada Evropy napříč všemi členskými státy. V každé zemi byl založen národní koordinační výbor, který dohlíží na realizaci kampaně v daném státě.

Finanční mechanismy EHP a Norska podporují iniciativy a projekty potlačující projevy nenávisti a různé formy nenávistných útoků prostřednictvím programů pro neziskový sektor (fondy pro nestátní neziskové organizace).

NROS jako zprostředkovatel Finančního mechanismu EHP v České republice spolu s Nadací Partnerství administruje Fond pro nestátní neziskové organizace. Fond pro NNO se tak stal součástí kampaně „No Hate Speech Movement" a jeho prostřednictvím se zprostředkovatelé zapojují do aktivit v rámci kampaně a jsou podporovány další projekty. 

V České republice koordinuje kampaň Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s podporou UPC Česká republika.

Celkové cíle kampaně:

  • zvýšit povědomí o projevech nenávisti v on-line prostředí a jeho rizika pro demokracii, mladé lidi; osvěta v médiích a zvýšení internetové gramotnosti;
  • podpořit mladé lidí v boji na ochranu lidských práv v on-line i běžném prostředí;
  • snížit míru tolerance vůči projevům on-line nenávisti;
  • aktivizovat, vzdělávat a síťovat mladé aktivisty za lidská práva působící v on-line prostředí;
  • zmapovat on-line projevů nenávisti a vytvořit nástroje k jejich potírání;
  • podpořit jednotlivce i skupin zasažené on-line násilím a projevit solidaritu s oběťmi nenávisti;
  • usilovat o vytvoření jednotného nástroje k potírání projevů nenávisti na úrovni všech členských států;
  • podporovat občanskou angažovanost mladých lidí v on-line prostředí.

Více informací naleznete zde:

Hlavní webové stránky mezinárodní kampaně No Hate Speech Movement (angličtina a francouzština):

http://act4hre.coe.int/no_hate

http://nohatespeechmovement.org/

Webové stránky kampaně „No Hate Speech Movement"":

 www.protinenavisti.cz

https://www.facebook.com/nohatespeech

http://www.youtube.com/user/NohatespeechMovement?feature=watch

V České republice byla kampaň zahájena 20. března 2013 prvním setkáním Národního koordinačního výboru. Po celou dobu trvání kampaně proběhnou různé aktivity: spuštění webových stránek kampaně, aktivizace stabilní a spolupracující komunity bloggerů, proběhnou vzdělávací aktivity pro veřejnost (roadshow, informační a propagační materiály a předměty), odborné semináře, zpracování odborných studií, konference, horká linka proti Hate Speech a další aktivity napříč aktéry výboru.

Jak se zapojit do kampaně?

Vložte fotky nebo videa a přidejte se k mezinárodní kampani zde:  http://www.nohatespeechmovement.org/join-the-movement/

Upozorněte na projevy nenávisti v on-line prostředí zde: http://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch

Přidejte se do diskuse na fóru zde:

http://forum.nohatespeechmovement.org/

Podepište petici za vznik Evropského dne obětí nenávistných projevů (European Day for Victims of Hate Crime) 22. července zde: 

 http://blog.nohatespeechmovement.org/petition/

Aktuality:

26. listopadu 2013 

Seminář pro bloggery (Praha) 

Zpráva ze semináře  (dokument Adobe PDF)Zpráva ze semináře

14. listopadu 2013 

Konference k tématu nenávistných projevů a roli občanské společnosti (Vilnius, Litva)

11. – 13. listopadu 2013     

Konference k tématu boje proti nenávistným projevům v Evropské unii (Vilnius, Litva)

9. listopadu 2013     

Evropský den proti fašismu a antisemitismu „Never Again!“

Více: http://www.youtube.com/watch?v=OPF3oBUDMzc

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody