Fond pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty ke stažení

 Dokumenty ke stažení - Grant, Doplňkový grant

Dokumenty k mikrograntu najdete na stránce níže

Příručka pro příjemce grantu a Doplňkového grantu  (dokument Adobe PDF)Příručka pro příjemce grantu a Doplňkového grantu (aktualizováno 1.9.2015)

Příloha č. 1 – Formulář pro nahlášení změn v rozpočtu (sešit MS Excel)Příloha č. 1 – Formulář pro nahlášení změn v rozpočtu

Příloha č. 2 – Potvrzení o monitorovací návštěvě (dokument Adobe PDF)Příloha č. 2 – Potvrzení o monitorovací návštěvě

Příloha č. 3 – Průběžná zpráva (dokument MS Word)Příloha č. 3 – Průběžná zpráva

Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva (aktualizováno 24.2.2016)

Příloha č. 5 – Závěrečná zpráva KBS - Doplňkový grant (dokument MS Word)Příloha č. 5 – Závěrečná zpráva KBS - Doplňkový grant (aktualizováno 2.9.2015)

Příloha č. 6 – Zpráva k monitorovací návštěvě  (dokument MS Word)Příloha č. 6 – Zpráva k monitorovací návštěvě

Příloha č. 7 – Zápis z monitorovací návštěvy  (dokument MS Word)Příloha č. 7 – Zápis z monitorovací návštěvy

Příloha č. 8 – Souhrnná informace o postupu projektu (dokument MS Word)Příloha č. 8 – Souhrnná informace o postupu projektu

Příloha č. 9 – Pravidla publicity (dokument Adobe PDF)Příloha č. 9 – Pravidla publicity (aktualizováno 2.12.2014)

Příloha č. 11 - Vyúčtování  (sešit MS Excel)Příloha č. 10 - Vyúčtování - Grant (pro příjemce 1. výzvy FNNO)

Příloha č. 10 - Vyúčtování - Grant  (sešit MS Excel)Příloha č. 10 - Vyúčtování - Grant (pro příjemce 2. výzvy FNNO)

Doplňkový grant

Příloha č. 11 – Vyúčtování projektu KBS (sešit MS Excel)Příloha č. 11 – Vyúčtování projektu KBS

Příloha č. 12 – Formulář pro nahlášení změn v rozpočtu projektu KBS (sešit MS Excel)Příloha č. 12 – Formulář pro nahlášení změn v rozpočtu projektu KBS

Další povinné dokumenty

Čestné prohlášení o souladu naskenovaných dokladů s originálem - Průběžná zpráva (dokument MS Word)Čestné prohlášení o souladu naskenovaných dokladů s originálem - Průběžná zpráva

Čestné prohlášení o souladu naskenovaných dokumentů s originálem - Závěrečná zpráva (dokument MS Word)Čestné prohlášení o souladu naskenovaných dokumentů s originálem - Závěrečná zpráva

Čestné prohlášení o souladu naskenovaných dokumentů s originálem - Doplňkový grant (dokument MS Word)Čestné prohlášení o souladu naskenovaných dokumentů s originálem - Doplňkový grant

Popis systému účetní evidence projektu  (dokument MS Word)Popis systému účetní evidence projektu pro příjemce grantů administrovaných NROS
Popis systému účetní evidence projektu  (dokument MS Word)Popis systému účetní evidence projektu pro příjemce grantů administrovaných Nadací

Partnerství

ProjectPartner_Acknowledgement_Bookkeeping (dokument MS Word)ProjectPartner_Acknowledgement_Bookkeeping

Project Partner Timesheet (sešit MS Excel)Project Partner Timesheet

Formulář finanční identifikace - Grant (sešit MS Excel)Formulář finanční identifikace - Grant

Formulář finanční identifikace - Doplňkový Grant (sešit MS Excel)Formulář finanční identifikace - Doplňkový Grant

Nezbytné pomůcky a informace

Pomůcka  - drobná změna v rozpočtu (sešit MS Excel)Pomůcka - drobná změna v rozpočtu

Shrnutí k dobrovolnické práci jako spolufinancování projektu  (dokument Adobe PDF)Shrnutí k dobrovolnické práci jako spolufinancování projektu

Tabulka ocenění dobrovolnické práce (dokument Adobe PDF)Tabulka ocenění dobrovolnické práce

Formular_Potvrzeni_dobrovolnicke_sluzby.docx (dokument MS Word)Vzor osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě

Sebehodnoticí DOTAZNÍK - budování kapacit (dokument Adobe PDF)Sebehodnoticí DOTAZNÍK - budování kapacit

Prezentaci z proběhlých seminářů pro příjemce Vám rádi zašleme - kontaktujte nás:

priorita I - III : info@fondnno.cz,

priorita IV: nap@fondnno.cz

Dokumenty ke stažení - MIKROGRANT

Příručka pro žadatele a příjemce mikrograntu

Vzor Smlouvy o poskytnutí MikrograntuVzor Smlouvy o MG v AJ

Vzor Dohody o partnerství  - Mikrogrant 

Vzor Dohody o partnerství v AJ - Mikrogrant 

Vzor Závěrečné zprávy o realizaci Mikroprojektu

Vzor Žádosti partnera o refundaci způsobilých nákladů

Vzor Žádosti příjemce o závěrečnou platbu - Mikrogrant

Pravidla publicity FNNO (aktualizováno 2.12.2014)

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody