Fond pro nestátní neziskové organizace

Žadatelé o grant FNNO

2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu FNNO 

Vyhlášení výzvy: 1. října 2014  
Uzávěrka výzvy: 2. prosince 2014

Výše grantu

Minimální výše grantu: 300.000 Kč
Maximální výše grantu: 1.000.000 Kč

Povinné spolufinancování - minimálně 10 % z celkových nákladů projektu.

Zahájení realizace podpořených projektů

Období realizace projektu: 12 měsíců
Období realizace projektu je stanoveno fixně od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016.

Kdo může žádat o grant?

Program FNNO je určen pro nestátní neziskové organizace (NNO) ze všech regionů České republiky.

Žadatel o grant musí být v ČR registrován jako:

 • obecně prospěšná společnost původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb. , nebo dle zákona č. 68/2013,
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud všichni členové sdružení samostatně splňují podmínky oprávněnosti žadatele a jsou nestátními neziskovými organizacemi.
  Další podmínky oprávněnosti žadatele, případně projektových partnerů, a vše potřebné pro přípravu žádosti o grant naleznete zde.

 

1. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu FNNO 

Vyhlášení výzvy: 20. ledna 2014
Uzávěrka výzvy: 24. března 2014 

Výše grantu

Minimální výše grantu: 300.000 Kč
Maximální výše grantu se odvíjí od délky projektu:

 • 12-ti měsíční projekty: min. 300.000 Kč - max. 1.000.000 Kč
 • 18-ti měsíční projekty: min. 300.000 Kč - max. 1.500.000 Kč
 • 21 měsíční projekty: min. 300.000 Kč - max. 2.000.000 Kč

Povinné spolufinancování - minimálně 10 % z celkových nákladů projektu.

Zahájení realizace podpořených projektů

 • 12-ti měsíčních projektů: od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2015
 • 18-ti měsíčních projektů: od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2016
 • 21 měsíčních projektů: od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016

Kdo může žádat o grant?

Program FNNO je určen pro nestátní neziskové organizace (NNO) ze všech regionů České republiky.

Žadatel o grant musí být v ČR registrován jako:

 • obecně prospěšná společnost původně založená podle zákona č. 248/1995 Sb. , nebo dle zákona č. 68/2013,
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy původně založené podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  Další podmínky oprávněnosti žadatele, případně projektových partnerů, a vše potřebné pro přípravu žádosti o grant naleznete v textu Výzvy a v Příručce pro žadatele.   

Žádost o grant se podává prostřednictvím elektronického grantového portálu Grantys, který bude dostupný na webové adrese www.grantys.cz.

Novinky

Schválení Závěrečné zprávy o p...

10.10.2018 | Dne 18. září 2018 schválila Kancelář finančních mechanismů Závěrečnou zprávu o programu Fond pro nestátní neziskové organizace. K tomuto...

Závěrečná konference FNNO již ...

12.6.2017 | Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství společně pořádají závěrečnou konferenci Programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové...

Evaluace FNNO odstartovala

29.5.2017 | Na sklonku minulého týdne bylo zahájeno nezávislé hodnocení (evaluace) Fondu pro nestátní neziskové organizace, které bude provádět...

více novinek

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Seminář pro žadatele Praha - Evropský dům

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

Zahajovací konference k programu Fond pro NNO, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

United Islands, foto: Zuzana Ježková

Konference k bilaterální spolupráci

Konference k bilaterální spolupráci

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

SKOK do života, o.p.s a Profesionální podpůrce, FOTO: Michal Kobrle

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Homelike - představení ONY, Foto: Adéla Vosičková

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Prague Pride z.s., Prague Pride kampaň 2015

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: Persefona z. s., umělecká tvorba svépomocné skupiny

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: ROMEA, o.p.s., Mediální trénink

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Amnesty International, Formou živých obrazů studenti rozebírají příběhy lidí

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Koalice nevládek Pardubicka - Burza filantropie

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Archiv: Nesehnutí; kampaň Hej-Ty!

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Člověk v tísni - Douč se to se mnou!, foto: Iva Zimova

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú., Paliativní péče

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Cesta domů, z.ú. - Charitativní koncert

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milovaní: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Asi-milování: Studentská konference 2015

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Dobrovolnické centrum 67

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Amalthea o.s., O mně se mnou

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Oblastní charita Znojmo, Aby rodina byla domovem

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Fórum 50 %, o.p.s., Politika pro ženy, ženy pro politiku

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Post Bellum, Příběhy našich sousedů

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Oblastní Charita Znojmo

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Sdružení pro integraci a migraci, Crossing borders

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Český svaz žen z.s.

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Lata - Programy pro mládež a rodinu, z.ú. , Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: Žebřík, z. s., Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: IQ Roma servis, o. s., Gendalos - krok k úspěšnému studiu

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Švýcárna přírodě a lidem

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Děti žijí venku

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody

Archiv: Čmelák – Společnost přátel přírody